8:54:00 PM

knowledge is power.

okay time for some serious scribbling. saya menulis dengan hasrat ingin berkongsi. tiada lebih dan kurang dari itu.

Sabda Rasullullah yang paling hebat dari pendapat kosong saya, "Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak sesat selamanya, Al-Quran dan As-Sunnah." Al-Quran merupakan 'kata kata' Allah yang turun kepada Nabi Muhammad secara berkala (ayat demi ayat dari surah surah yang berasingan) . Al-Quran dan alam semesta merupakan ciptaan Allah, Rabb (pengatur) kita yang agung, dan Rabb kita telah mengatur kita supaya menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi.

*Kebesaran Al-Quran dinyatakan melalui sebuah cerita di mana gunung merekah dan hancur apabila diletakkan Al-Quran di atasnya. Manusia sebagai khalifah dicipta untuk memerintah dengan Al-Quran. Subhanallah.*
Seperti juga setiap pekrja yang baru diterima memerlukan basic knowledge, begitu juga manusia.
"Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak sesat selamanya, Al-Quran dan As-Sunnah."


berikut merupakan jumlah perkataan tertentu di dalam AL-Quran.
Al-Dunya / Al-Akhirah = 115 / 115
Al-Malaikah / Al_Syateen = 88 / 88
Al-Hayat / Al-Maut = 145 / 145
Al-Rajul (Lelaki) / Al-Mara (Perempuan) = 24 / 24
Al-Shahr (Bulan) / Al-Yaum (Hari) = 12 / 365
Al-Bahar (Laut) / Al-Bar (Darat) = 32 / 13

Jika kita mencampurkan jumlah perkataan yang membawa maksud laut dan darat jumlahnya ialah 45 (32+13 = 45).
Jika dibuat kira-kira mudah :
Laut 32/45 X 100 = 71.111%
Darat 13/45 X 100 = 28.889%inilah basic guidance kepada kita para khalifah. :) . i will continue posting this sort of stuffs later on :) .

0 point of view(s):

Post a Comment